รบกวนพี่บอร์ดนะครับ ใครพอมีความรู้การจัดการโดเมนบ้างครับ พอเข้าไปใน Managed DNS มันมี ..

รบกวนพี่บอร์ดนะครับ ใครพอมีความรู้การจัดการโดเมนบ้างครับ พอเข้าไปใน Managed DNS มันมี

A Records

MX Records

CNAME Records

NS Records

TXT Records

SOA Parameters

ตอนนี้ผมมีปัญหาคือ1.ผมลองส่งเมล์หรือรับเมล์ที่ผมสร้างขึ้นมาsupport@xxxxx.net

ผมใช้roundcubeแจ้งว่า “การส่งล้มเหลว”

และลองใช้Atmailแจ้งว่า "Message rejected by SMTP server. Check message content and

attachments
Server Responded: SMTP Server rejected email. Returned:451

Temporary local problem - please try later"

และลองใช้ squirrelmailแจ้งว่า"ERROR:

Message not sent. Server replied:

Requested action aborted: error in processing

451 Temporary local problem - please try later"

รบกวนพี่ๆใครมี้คู่มือภาษาไทยวิธีการจัดการของโดเมน Recordsต่างๆครับ

ขอขอบคุณครับล่วงหน้านะครับ