เปลี่ยน mail จาก vm-Pop3d เป็น dovecot แล้วส่งเมลล์ออกไม่ได้

ผมเปลี่ยน mail จาก vm-Pop3d เป็น dovecot มาหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้ทดลองส่งเมลล์ออก
วันนี้ว่างๆ เลยทดลองดูปรากฏว่าส่งออกไม่ได้ครับ ขึ้นข้อความในช่อง sent ของ roundcube แบบนี้ครับ
แก้ไขยังไงดีครับ

มั่วไป มั่วมา ได้แล้วครับ อาจจะไม่ถูกหลักการได้ใช้ได้ก็ ok