ส่งเมล์จาก mail server อื่นๆ (resellerclub) ไม่ได้

ผมมี vps อยู่แล้ว และได้ใช้ mail server ของ resellerclub ที่เขาให้บริการอีเมล์ mailhostbox.com อยู่
ประเด็นคือ ผมจะส่งเมล์จาก php mail เข้าอีเมล์ของโดเมน abc.com ซึ่งใช้ mail server ของ resellerclub มันส่งไม่ออกครับ
มี error ดังนี้

450-4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname, [IPxxx.xxx.xxx.xxx]
450 4.7.1 Please see http://support.mailhostbox.com/email-administrators-guide/error-codes for explanation of the problem.

แต่ถ้าส่งไปยีงอีเมล์อื่นที่ไม่ใช่โดเมนที่ใช้ mail server ของ resellerclub มันส่งออกได้ครับ
ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขอย่างไรครับ

450 4.7.1 Client host rejected: cannot find your reverse hostname
Our inbound servers require reverse hostname for the sender server to be present in order to accept the email. You need to contact the reverse hostname’s email admin to add the rDNS to into his server.

ต้องแจ้งผู้ให้บริการให้ set reverse dns บน IP ของเมล์ server ที่คุณใช้ก่อนครับ

ความเห็นส่วนตัว:

สำหรับ reverse dns บางคนไม่ให้ความสนใจ แต่จะมีบางที่ซึ่งผมบอกว่าเกินกว่าครึ่งจะให้ความสำคัญตรงนี้ คือ ถ้าคุณไม่มี reverse dns ก็จะตีกลับ หรือไม่งั้นก็โดน filter กลายเป็น spam ไปเลย และสำหรับ mail server ที่รับอีเมล์ถ้ากรองพวกที่ไม่ได้กำหนด reverse dns ก็จะสามารถ กรองพวก spam หรือพวก trojan/virus ที่ชอบโจมดี mail server ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดีียว

Moved: WH “Business” -> CP/Technical