ช่วยแนะนำโปรแกรม mail list หน่อยครับ

ท่านใด พอรู้จักโปรแกรม พวก mail list บ้างไหมครับ
พอดีมีอีเมล์ในฐานข้อมูล 3 ส่วน (ลูกค้าผม) จะทำการตัดอีเมล์ที่เหมือนกันทิ้งหนะครับ เพราะจะ ทำฐานข้อมูลระบบใหม่

พอดีผมใช้อีเมล์เป็น username หนะครับ หากซ้ำกันจะทำให้เกิด account ซ้ำ พอจะมีโปรแกรม พวกเช็ค ไหมครับ
หากซ้ำกันให้ตัดออก ขอบคุณครับ

sort -u maillist.txt > sorted.txt