Mail Enable ในPlesk ส่งเมล์-รับเมล์ มันเข้าโฟร์เดอร์ Bad ตลอดเลย

สวัสดีครับ

ตอนนี้เจอะปัญหาส่งเมล์-รับเมล์ใน MailEnable แล้วมันเข้าโฟรเดอร์ Bad ตลอดเลยครับแก้ไขยังไงดีครับ

ขอบคุณครับ

Standard, Pro หรือ Enterprise ครับ

น่านะเป็น Standard ครับเพราะว่ามากับ Plesk8.1.1 ครับ