เมนู magento ไม่ตอบสนอง

มีท่านใดเคยเจออาการนี้ครับ คือเมนูใน magento กดอะไรไม่ได้เลย ได้แค่เมนู dashboard กับ ตัวข้างล่างสุด

ลองเซท permission ก็แล้วยังไม่ได้ครับ