มัลแวร์ เปลี่ยนรูปแบบแพร่กระจายจาก Macro เป็นวิธีแนบไฟล์ผ่าน OLE

ก่อนหน้านี้มีการแพร่กระจายโดยการแนบมากับไฟล์โดยตัวมาโคร แต่ตอนนี้ใช้การแนบไฟล์ผ่าน OLE แล้วทำให้การตรวจสอบและสแกนยากขึ้นไปอีกระดับ

แต่อย่างไรก็ตามไมโครซอฟท์ แนะนำการกำหนดค่าใน Registry เพื่อป้องกันไว้แล้ว แต่ผมเองไม่มั่นใจว่ามันสามารถป้องกันได้จริงหรือปล่าว

2 Likes

This topic was automatically closed after 90 days. New replies are no longer allowed.