มีวิธีบล็อค Mac Address บน Windows Server 2003 ไหมครับ?

มีวิธีบล็อค Mac Address บน Windows Server 2003 ไหมครับ?
หรือเป็นซอฟแวร์ก็ได้ ต้องการวิธีด่วนมากๆครับ