รูปตัว m

[media]http://www.youtube.com/watch?v=5xULurTtV1s#![/media]

เด็ดมาก

แหล่มเลย

ไปเตะบอลกันครับ

เบื้องหลัง

[media]http://www.youtube.com/watch?v=vN9eEJoJKV8[/media]

ไอส์เปลี่ยนแนว

เตะบอลด่วนๆ

ดูหลายรอบมาก