ขาย LSI MegaRAID SAS 84016E Controller Card 16 Port

ขาย LSI MegaRAID SAS 84016E Controller Card 16 Port
พร้อมสาย 4 เส้น ขายในราคา 6,000.- บาทครับ ใช้งานได้ดีปรกติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ประกันใจให้ 15 วัน
ติดต่อ โทร 08-1356-6257 ครับ

ส่งให้ฟรี ธรรมศาสตร์ รังสิต ฟิวเจอร์ เกษตร ครับ

Features
Sixteen internal SAS/SATA ports
Four Mini-SAS SFF-8087 x4 connectors
3Gb/s throughput per port
Intel IOP333 (500MHz) and LSI SAS1068 RAID on Chip (ROC)
Full-height, half-length form factor (6.6? X 4.2?)
x8 PCI Express host interface
256MB DDRII Cache
Optional battery backup unit
Connect up to 122 SAS and/or SATA devices
RAID levels 0, 1, 5 and 6
RAID spans 10, 50 and 60
Auto-resume on rebuild
Auto-resume on reconstruction
Online Capacity Expansion (OCE)
Online RAID Level Migration (RLM)
Comprehensive RAID management suite

Benefits
16 internal SAS/SATA ports ideal for direct-connect of SAS or SATA hard drives in high-density RAID storage environments
Proven MegaRAID protection for SATA and SAS drives using RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 or 60
Scalable up to 122 SAS or SATA devices using SAS expanders
Battery backup and advanced error detection and correction capabilities deliver outstanding RAID availability
Common suite of management utilities for all MegaRAID SAS/SATA adapters

อัพเดจ ลดราคาครับ