Lol ll ของขลัง...แห่งชีวิตพอเพียง ll อ่านแล้วสะท้อนชีวิตดีครับ

‘‘ราคาเท่านี้แหละจะเอาหรือไม่เอา’’

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่คู่ปวงชนชาวไทยไปนานๆครับ ^^

อ่านมาถึง ท่อนจบน้ำตาซึมออกมาเองไม่รู้ตัว

ตลอดอายุของตัวเองเห็นแต่พระองค์เหนื่อย พระองค์ทรงทำอะไร ต่อมิอะไร เพื่อคนไทยมาตลอด
ยิ่งได้ดูภาพส่วนพระองค์ ที่ไม่ค่อยได้เผยแพร่มากนัก ยิ่งได้เห็นอะไรมากมาย

ตั้งใจเสมอมา ทำอะไรเพื่อพระองค์ได้ ก็จะขอทำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ยาวมาก แต่กินใจมากครับ

ผมเคยอ่านในขายหัวเราะหรือมหาสนุกนี่แหละครับ ไม่รู้ใครลอกใคร