อยากดู Log ของ Nginx ดูที่ไหนครับ

อยากดู Log ของ Nginx ดูที่ไหนครับ

config ให้ัมันเก็บ log ไว้ที่ไหนละครับ ลองดูใน /usr/local/nginx/conf ?