ขอสอบถามเรื่อง log file ใน plesk ครับ

หากต้องการลบ log file สามารถลบได้หรือไม่ เพราะที่ check box ของ log file แต่ละวัน ไม่สามารถติ๊กได้ หรือว่าให้ใช้การกำหนด ดังนี้ 1. log rotation condition เลือก by time เป็น Daily 2.Maximum number of log files เป็น 90 >> หลังจากกำหนดแบบนี้ ระบบ plesk นั้น ทำการเก็บไว้เฉพาะ 90 วันหรือเปล่า ส่วนที่เกินมาก ที่เป็นวันเก่าๆ หลัง 90วันที่แล้ว ก็จะทำการลบออกไปอัตโนมัติ หรือไม่?

ถ้ากำหนดให้ user ลบไม่ได้ user ก็จะดูได้อย่างเดียวครับ
ที่เกิน 90 วันระบบจะทำการลบให้เองครับ

ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ

ได้กดให้มัน Enable