ใครสนใจดูแลระบบ Linux Server (centos6)

ใครสนใจรับงานดูแลระบบ Linux server (centos6) ขอคนที่สามารถ ปรับจูน mysql ,apache มีระบบ Monitor,security ที่สามารถรองรับการใช้งานมากๆได้ เป็นเว็บ corperate สนใจส่งprofile มาที่ toon_sl42@hotmail.com หรือโทร 0851196555 สนใจทำเป็นงานประจำหรือ outsource โทรมาคุยได้ครับ ด่วน!!!

1 Like

สนใจครับ

สนใจติดต่อเข้ามาพร้อมนัดสัมภาษณ์คับ

เราเป็นบริษัทครับ รับ Consulting

ตอนนี้ได้บริษัทที่รับดูแลแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านให้ความสนใจ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.