รับดูแลระบบ Linux Server and Windows Server ครับ !!!

รับดูแลระบบ Linux Server and Windows Server ครับ !!!

ติดต่อได้ทาง PM หรือ E-Mail: sardbeer10@hotmail.com
Line: sardbeer

Linux Server (CentOS 6/7/8)
ปรับจูนระบบ Web Server, Apache, Nginx, Squid, Varnish, PHP
ปรับจูนระบบ Database Server, MySQL
ระบบที่ใช้ Control Panel, Direct Admin, Webmin etc.
ติดตั้ง/ดูแล DNS Server, Web Server, Database Server, Mail Server, Proxy Server, File Server, Storage Server, Virtualization Server, VPN Server, Firewall, Network Monitor
Load Balance, LVS, Pound, HAProxy, Nginx, Ultra Monkey, etc.
High Avalibility System, NFS, DRBD, Gluster FS, Heartbeat, Pacemaker etc.

Windows Server 2003/2008/2012
ปรับจูนระบบ Web Server, IIS
ปรับจูนระบบ Database Server, MSSQL
ระบบที่ใช้ Control Panel, cPanel, Plesk etc.
ติดตั้ง/ดูแล DNS Server, Web Server, Database Server, Mail Server, Proxy Server, File Server

รายละเอียดอื่นๆจะลงเพิ่มเติมในภายหลังครับ

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อยู่ ครับผม

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer

สนใจ ติดต่อ ทาง Line ได้เลย นะ ครับผม Line: sardbeer