ตามหา Layer 3 switch 10gbps sfp+ switch

ตามหา Layer 3 Manage switch 10gbps sfp+ switch เอาทำ core

PM ไว้เลยครับ

ขออนุญาตเสนอ
Cisco Nexus N3K-C3064PQ-10GX ราคา 35,000 บาทครับ

  • 4810GB SFP+ and 440GB QSFP+ ports
  • 1 x FAN N3K-C3064-FAN-B
  • 2 x AC Power Supply N2200-PAC-400W-B
  • 1 x Rack Mount Kit
  • LAN Enterprise license (N3K-BAS1K9,N3K-LAN1K9) สามารถทำ BGP Routing ได้ครับ
  • ระบายอากาศด้านหน้าไปด้านหลัง

สอบถามเพิ่มเติม Line ID @colo หรือ โทร 083-888-5445 ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.