ขายสาย lan Amp 7 ft / 10 ft

ขายสาย LAN Amp
ขนาด 7 ft ราคา เส้นละ 100 บาท
ขนาด 10 ft ราคา เส้นละ 130 บาท
จำนวนมาก
Tel: 0909651904 ภัสส์ / 092-5496198 แอล
รายละเอียดสินค้าบางส่วน