ขอวิธีการ ถอน kloxo ด้วยครับ

เนื่องจากติดตั้งไปแล้วเหมือนมีปัญหา

ใช้การได้แบบพิการคือไม่สมบูณ

ลงทับใหม่ก็ยังไม่หาย ไม่รู้จะทำอยา่งใดได้แล้วครับ

มีทางเดียวถอนทิ้งให้หมดรากโคน มันน่าจะดีขึ้นนะครับ

ลง OS ใหม่เลยสิครับ

เห็นด้วยครับ ลงใหม่เร็วกว่า

Clean OS