ผมจะลบ kloxo ออกจาก dedicate ของผมแต่ให้ centos ยังอยู่ ผมต้องใส่คำสั่งไหนบ้างคร

ผมจะลบ kloxo ออกจาก dedicate ของผมแต่ให้ centos ยังอยู่ ผมต้องใส่คำสั่งไหนบ้างครับ

ขอบคุณครับ

rm -rf /usr/local/lxlabs/
rm -rf /var/cache/kloxo/
rm -rf /var/lib/mysql/
rpm -e mysql-server
rpm -q lxlighttpd
rpm -e lxphp lxzend
/script/upcp

ผมติดตั้งเข้าไปใหม่ แล้วมันเข้า kloxo ไม่ได้อ่ะครับ

http://xxx.xxx.xxx.xxx:7778

/script/upcp

คำสั่งนี้ไว้ทำอะไรอ่ะครับ

yum downgrade openssl mod_ssl httpd
/etc/init.d/kloxo restart

ขอไปลองก่อน ขอบคุณครับ

ยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะครับ

ผมติดตั้งแบบนี้

$ setenforce 0

$ wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-install-master.sh

$ sh ./kloxo-install-master.sh

ตอนลบผมใส่แบบที่พี่บอก
rm -rf /usr/local/lxlabs/
rm -rf /var/cache/kloxo/
rm -rf /var/lib/mysql/
rpm -e mysql-server
rpm -q lxlighttpd
rpm -e lxphp lxzend
/script/upcp

แต่คำสั่งสุดท้าย มันบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะครับ