ขอถามหน่อยครับวิธีการ kill process ใน linux

คือผมใข้ & ใว้หลัง command อ่ะครับ

ที่นี้ตอน kill มัน มันก็เปิดตัวเองขึ้นมาใหม่

CentOS 5 ครับ

ใช้ kill -9 pid ครับ