เลื่อนการจัดงาน Joomladay Bangkok 2011

เนื่องด้วยภาวะน้ำท่วมที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ทำให้หลายท่านไม่สะดวกในการเดินทาง และไม่สามารถเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้

ทีมผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน JoomlaDay Bangkok 2011 จากเดิม วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 54 ไปเป็น วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 โดยยังจัดที่โรงแรมเอเชีย เช่นเดิม

สำหรับทุกท่านที่ได้ชำระเงินแล้วท่านสามารถเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้เลย และสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 717 1120