ประมวลภาพ และสรุป JoomlaDay 2009 (วันสุดท้าย)

Joomla Mash up: GoogleMap & SocialNetwork

- เปรียบเทียบ GMaps กับ GEarth
- Extension แนะนำ Plugin Googlemaps
- แนะนำการใช้ Googlemaps ซะส่วนใหญ่ และแนะนำถึงขั้น Advance ว่าทำอะไรได้มากกว่าที่เราใช้อยู่ เช่น การใช้ KML, Image Overlay, Traffic ดูการจราจร (สอนถึงการใช้ code ด้วย)
- แนะนำการใช้งาน twitter ยกตัวอย่างการบรรยาย ในต่างประเทศ