อยากทราบวิธีการนำไฟล์ JNLP ของ java ไปใช้งานจริงบนโฮสต์ครับ

ผมสร้างไฟล์ JNLP ด้วย Netbeans ครับแล้วถ้าจะนำไปใช้งานจริงบนโฮสต์เนี่ยต้องใช้ server ที่เป็น tomcat หรือ glassfish หรือเปล่าครับ แล้วโฮสต์ tomcat กับ glassfish เนี่ยมัน upload ได้แค่ไฟล์ .jar ไม่ใช่เหรอครับเพราะมันต้อง deploy แล้วจะ upload ไฟล์ lunch.html ไปยังไงครับ แล้วถ้าใช้ server อื่นอย่างเช่น appserv เนี่ยจะใช้ได้ไหมครับ ไม่ทราบว่าจะนำไฟล์ JNLP ไปใช้งานจริงต้องทำยังไงครับ ผมใส่โค้ด

AddType application/x-java-jnlp-file .jnlp AddType application/x-java-archive .jar AddType application/x-java-archive-diff .jardiff

ในไฟล์ httpd.conf ของ appserv มันก็ยังไม่รันโปรแกรมครับ พอคลิกที่ปุ่ม Lunch เพื่อรันโปรแกรมมันก็แสดงโค้ดของ xml แบบนี้ขึ้นมาครับ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>

<jnlp href="launch.jnlp" spec="1.0+">

  <information>

    <title>Basic Application Example</title>

    <vendor>Sun Microsystems Inc.</vendor>

    <homepage href="http://appframework.dev.java.net"/>

    <description>A simple java desktop application based on Swing Application Framework</description>

    <description kind="short">Basic Application Example</description>

    

    

  </information>

  <update check="always"/>

  <security>

<all-permissions/>

</security>

  <resources>

    <j2se version="1.5+"/>

    <jar href="test_app.jar" main="true"/>

    

    

  <jar href="lib/appframework-1.0.3.jar"/>

<jar href="lib/swing-worker-1.1.jar"/>

<jar href="lib/gdata-calendar-2.0.jar"/>

<jar href="lib/gdata-client-1.0.jar"/>

</resources>

  <application-desc main-class="test_app.Test_appApp">

    

  </application-desc>

</jnlp>

ลอง่านดูนะครับ ผมเคย deploy ที่เป็น .war ยังไม่เคยลองที่เป็น web start เลยครับ

http://download.oracle.com/javase/tutorial/deployment/webstart/deploying.html

แต่ที่ผมรู้แน่ๆ คือ ตัว server ต้องใช้ tomcat หรือ glassfish หรืออื่นที่รองรับ jdk ครับ และพวก webstart สามารถ build เข้าเป็น .war เพื่อ deploy ได้ครับ เพราะ java ส่วนมากใช้ .war ในการ deploy ครับ