ใครเคยสอบ itee มาแล้วบ้างครับ

ใครเคยสอบ ITEE มาแล้วบ้างครับ