Issp อัดงบ 20 ล้าน พัฒนาระบบ crm

โดย ผู้จัดการออนไลน์

 [b]ไอเอสเอสพีเดินหน้าเพิ่มศักยภาพบนเครือข่ายต่างประเทศอีกครั้ง เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าประเภทภาคองค์กรและบุคคล พร้อมอัดงบประมาณถึง 20 ล้านบาทปรับปรุงระบบซีอาร์เอ็มให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า[/b]
  
  นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการ อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ (ไอเอสเอสพี) กล่าวว่า ไอเอสเอสพีได้มีการขยายช่องสัญญาณที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศผ่านสายเคเบิลกับเครือข่าย IIG ของ กสท โทรคมนาคมเพิ่มขึ้นรวมเป็น 45 เมกะบิตต่อวินาที และได้ติดตั้งจานดาวเทียมเพื่อเพิ่มช่องสัญญาณให้ใช้งานได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุกรณีช่องสัญญาณอื่นมีปัญหาติดขัด นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องสัญญาณที่เชื่อมต่อภายในประเทศกับเครือข่าย NIX ของกสทเป็น 4 กิกะบิต เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ต่างประเทศให้ใช้งานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับลูกค้าทั้งประเภทองค์กรและบุคคล รวมถึงการใช้งานที่เน้นเนื้อหาภายในประเทศ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
  
  ที่ผ่านมาไอเอสเอสพีได้พัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสมาชิกจะได้ใช้งานเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการ สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ ไอเอสเอสพียังได้วางแผนไว้ว่า จะขยายช่องสัญญาณต่างประเทศเพิ่มเป็น 155 เมกะบิต และช่องสัญญาณในประเทศให้เป็น 10 กิกะบิตภายในปีนี้
  
  พร้อมกันนี้ไอเอสเอสพีได้ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์หรือซีอาร์เอ็มให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบซีอาร์เอ็มของไอเอสเอสพีจะให้ความสำคัญสมาชิกทุกคนให้เป็นพิเศษคือ เจ้าหน้าที่จะสามารถทราบถึงประวัติการใช้งานย้อนหลังตั้งแต่เริ่มใช้บริการไอเอสเอสพีว่าเคยมีปัญหาการใช้งานแบบใดบ้าง ในกรณีสมาชิกเกิดมีปัญหาการใช้งาน เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  
  เมื่อสมาชิกติดต่อเข้ามาระบบจะโอนสายไปยังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการได้ถูกประเภทว่า ต้องการทราบถึงข้อมูลสินค้าและบริการ หรือต้องการติดต่อเพื่อทราบข้อมูลทางด้านเทคนิค รวมทั้งมีระบบรับฝากข้อความอัตโนมัติเมื่อสายเรียกเข้าไม่ว่าง ทำให้ไม่พลาดการติดต่อระหว่างไอเอสเอสพีกับสมาชิก 
  
  นอกจากการปรับปรุงระบบลูกค้าสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้ว ไอเอสเอสพียังมีโครงการที่พัฒนารูปแบบสินค้าและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์ และสร้างพึงพอใจสูงสุด

PR PR…!

เยี่ยมมากครับ ISSP ดีขึ้นมากหลังจากเราออกมา เฮ้อ