ต้องการบุคคล หรือบริษัท ปรึกษาเรื่อง ip proxy

ต้องการคนที่ทำเกี่ยวกับ ip proxy ปรึกษาเพื่ออธิบายลักษณะงานที่ทำ เบื้องต้นผมต้องการใช้ ip proxy เป็นตัวกลางส่งข้อมูลเพื่อให้ดูว่ามาจากคอมหลายเครื่อง หากใช้งานได้การจ้างงานว่ากันทีหลังครับ