ถามพี่ๆ หน่อยครับ เรื่อง invoice

INVOICE

มันมีใบกำกับภาษีฉบับย่อกับฉบับเต็มหนิครับ เวลาซื้อของตามห้าง
ถ้าต้องการใบกำกับภาษีฉบับเต็มก็ไปขอได้ครับ จะได้มาเป็นใบใหญ่ๆเลย
ก็คงต้องแล้วแต่หน่วยงานแล้วครับ ว่าต้องการฉบับย่อหรือฉบับเต็ม
แต่คือต้องมีระบุไว้เลยว่าใบเสร็จนี้ออกจากที่ไหน บริษัทอะไร หรือร้านอะไร

ชื่อลงลงไว้ในเมล์ เอามาแทนลายเซ็นต์ได้นี่ครับ(เคยอ่านมา) :smash:

สอบถามกับแต่ละหน่วยงานดีกว่าครับ เพราะที่เคยคุย
บางที่ แบบที่น้องมีนถามมาเขาไม่รับครับ
ต้องเอาแบบดั้งเดิม เป็นเล่มๆ มาเขียนหรือพิมพ์ข้อความเพิ่มเอา มีลายเซ็น มีตรายางประทับ

ขอบคุณครับพี่ธี

เคยเจอแบบนี้ไหมครับ หัวกระดาษ เขียนว่า Receipt ภาษาไทย เขียน ใบสำคัญรับ เจ้าหน้าที่บอกใช่ไม่ได้

ต้องเขียนเป็น ใบเสร็จ รับเงิน โถ่ ใจดีแก้ให้ตามระเบียบ

ของผมนี่ จะแบ่งๆครับ
ถ้าส่งไปทางอีเมล์ ผมถือว่าสำเนาครับ
ถ้าส่งทาง จม ถือว่าตัวจริงครับ

เขียนหมายเหตุอะไรเรียบร้อยเลย