คำว่า Internet ภาษาไทยที่ถูกควรเขียนอย่างไร?

ผมมักเขียนเป็น อินเตอร์เน็ต ทุกครั้งเลยครับ

แต่วันนี้ได้ไปอ่าน blog ของคุณConductor จึงได้รู้ว่า่
ที่ถูกต้องเขียนว่า “อินเทอร์เน็ต”

เนื่องจาก ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดคำว่า อินเทอร์เน็ต เป็นศัพท์มาตรฐานในภาษาไทย
โดยได้ตีพิมพ์ในหนังสือ ศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2540

ดังนั้นที่ถูกต้องเขียนว่า อินเทอร์เน็ต ครับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://gotoknow.org/blog/internetinthailand/64999

ขอบคุณครับ ผมก็เขียนเหมือนคุณ bunpot แหละครับ

ขอบคุณครับ

เรื่องนี้ทราบมาตั้งแต่แรก แต่เคยชินกับการเรียก อินเตอร์เน็ต มาตลอดครับ

จะพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อความถูกต้อง หุๆๆๆ เพระาพึ่งจะรู้ lol

ยืนยันคำว่า อินเทอร์เน็ต ครับ