ขาย INTEL XEON E5406 2.00GHZ/ 12M/1333 พร้อม Heat Sink

:)spec http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAP2

ติดต่อ ballon89@gmail.com :flame:

E5405 ไม่ไช่หรอครับ