ขายแล้ว [intel] PCIe Dual Port 10 Gigabit Ethernet Server Adapter

PCIe INTEL Dual Port 10 Gigabit Ethernet Server Adapter

3,549 bath/ชิ้น ประกัน 3เดือน มีทั้งหมด 9ชิ้น

สินค้ามือสอง สำหรับ server

ส่งฟรี รับมือทั่ว กทม.

Line ID: pst.app
This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.