โดเมน in.th ทำ ns ได้ไหมครับ

โดเมน .in.th ทำ ns ได้ไหมครับ

ได้ครับ แจ้งผู้ให้บริการจัดการให้เลยครับ

รู้สาเหตุ แล้วครับ ไม่เกี่ยวกับ

.in.th

แต่ที่เป็น เพราะ VPS ที่เช่าอยู่ อยู่ๆ ก็ไม่เห็นต่างประเทศ

คิดว่ามีปีญหากับ .in.th ที่แท้ก็เช่า VPS ย้อมแมวมา

คนทำธุรกิจแบบนี้ก็ยังมีนะครับ (เค้ารู้ทั้งรู้ว่า เข้าออกต่างประเทศไม่ได้แต่ ไม่ยอมบอกคำ)