IE9 เปิดฟังก์ชัน SmartScreen แล้ว!

IE9 เปิดฟังก์ชัน SmartScreen แล้ว!!!

[เอ.อาร์.ไอ.พี, www.arip.co.th] รายงานข่าวล่าสุด ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เปิดการทำงานของคุณสมบัติสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ที่มาพร้อมกับ IE9 Beta แล้ว โดยจะช่วยป้องกันผู้ใช้จากภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการโจมตีด้วยเทคนิค “ฟิชชิ่ง” (Phishing)

SmartScreen Filter คุณสมบัติการทำงานใน IE9 ที่ทำหน้าที่คอยสอดส่องเว็บไซต์ต่างๆ อยู่ด้านหลัง (background) โดยจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบทันที หากตรวจจับพบกิจกรรมการทำงานของเว็บที่น่าสงสัย ซึ่งทางบริษัทอ้างว่า คุณสมบัติใหม่นี้จะมีการซิงค์กับฐานข้อมูลอัพเดตรายชื่อเว็บไซต์ฟิชชิ่ง และมัลแวร์ในทุกๆ ชั่วโมง โดยหากผู้ใช้มีการร้องขอหน้าเว็บที่ปรากฎอยู่ในรายการฐานข้อมูล SmartScreen Filter จะบล็อคการเขาถึงเว็บไซต์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ การตรวจจับในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์มาจากเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย

Ryan Colvin ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรม Smart Screen ของ Microsoft กล่าวว่า “Smart Screen จะไม่ได้เตือนผู้ใช้พร่ำเพรื่อ แต่ยังคงความแม่นยำ เนื่องจากทีมพัฒนาได้ลบคำเตือนที่ไม่จำเป็นออกไป” ทางบริษัทหวังว่า คุณสมบัติใหม่นี้จะให้คำเตือนที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้จริงๆ โดยเฉพาะเวลาที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจากการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือไฟล์ดาวน์โหลดที่อันตราย “IE9 จะเตือนคุณก่อนที่คุณจะสั่งรัน หรือจัดเก็บไฟล์โปรแกรมที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะความพยายามทีจะติดไวรัสเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคหลอกลวงด้วยเรื่องในกระแสความสนใจของสังคม” สำหรับขั้นตอนการเปิด (enable) การทำงานของ SmartScreen Filter ให้คลิกปุ่ม Tools เลือก Safety ตามด้วย Turn on Smart Screen Filter

ก็ใช้อยู่ครับ ส่วนตัวผมให้ 80คะแนน จาก 100 ครับ