หาซื้อ idrac 7 enterprise ใส่ Dell r320 [แก้ไข]

หาซื้อ idrac 7 enterprise หรือ express ไม่เอา license
PM เสนอราคามาได้ครับ
ขอบคุณครับ

Dell R320 ใช้ iDRAC7 ไม่ใช่เหรอครับ

รายละเอียดข้อมูล http://www.dell.com/hr/business/p/poweredge-r320/pd

1 Like

ไม่แน่ใจว่าเจ้าของกระทู้ต้องการเป็น Hardware หรือ Software

แต่ถ้าเป็น Software ผมเคยซื้อผ่าน ebay ครับ เมื่อเดือนที่แล้ว

อ้อขอบคุณครับ พอดีไม่ได้เครื่องอยู่อีกที่เลยไม่ได้เปิดเช้คดู

ต้องการแต่ hardware ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.