หาเช่า IDC 1/2 ที่ตึก the Cloud นวมินทร์

อยากเช่า 1/2 ใครมีเหลือติดต่อเข้ามาได้เลยครับ ขอแบบในรูปแบบบริษัท สามารถออกใบกำกับภาษีได้ เพราะตอนนี้ เช่า Colo เริ่มมีเครื่องเพิ่มมากขึ้นครับ
0863543837
voodoo52@hotmail.com

แหม่ มีแต่รัชดาครับ น่าเสียดาย

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.