ขอเชิญเข้าอบรมฟรี โดย กระทรวง ICT ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วย สำนักส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขอบคุณครับ สำหรับข่าวสาร

คุณเอกไปไหมคะ เขากำลังต้องการคนไปเพิ่มอะค่ะ

น่าสนใจครับแต่ ศรีปทุม ก็ไกลเกินไปครับ (สำหรับผม)