งานสัมนากระทรวง ICT โครงการ "เงินทุนในระบบเพื่อ SMEs ICT ไทย"

งานสัมนาสำหรับผู้ ที่มี Idea, มี Products ทางด้าน IT, Website, Program, Application ต่างๆ แต่มองหาแหล่งเงินทุน หรือหุ้นส่วนลงทุนทางการเงิน เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ หรือต่อเติมผลักดันธุรกิจเดิม

กำหนดการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “เงินทุนในระบบเพื่อ SMEs ICT ไทย”
โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่
สากล กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SMEs)

พบวิทยากร
หัวข้อ ประเภทของแหล่งเงินทุน
วิทยากรรับเชิญ คุณ ชัชวาลชวิช จิตรกุล อดีต ผู้บริหารธนาคาร HSBC

หัวข้อ สินเชื่อในปัจจุบันกับ SMEs ICT ไทย
วิทยากรรับเชิญ: นายบุญเสก พันธุ์อุดม ผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ, SME Bank

วิทยากรรับเชิญ: คุณ ธนพงษ์ ณ ระนอง
INTOUCH COMPANY (Shin Corporation PLC.): Venture capital

วิทยากรรับเชิญ: คุณ เฉลิมรัฐ นาควิเชียร
ผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการโรงเรียน Net Design

วิทยากรรับเชิญ: คุณสมพร มณีรัตนะกูล
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

การเขียนแผนธุรกิจ เชิงปฏิบัติการ
วิทยากรรับเชิญ ดร. ณกมล จันทร์สม

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
สถานที่ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี 0893009000
Email vector.co.th@gmail.com

พร้อมลุ้นรับ iPad mini ในงานจากการลงทะเบียนวันงาน

ในงานจัดเลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็นและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับค่ะ