ขายแบบไม่ต้องต่อ ibm x3250 m2

IBM X3250 M2 cpu E3xxx Ram 4 GB ไม่มี HDD ไม่มีราง 1 tray

9,000 บาท

Dell 860 – มีสองเครื่อง ขายเครื่องละ 3500 บาท

ขอสเปค [COLOR=#FF0000]Dell 860 [/COLOR]

cpu 3.0 ram 2 GB hdd 500 G