ต้องการเครื่อง IBM System x236 Server

สเปคที่ต้องการ
IBM X236
CPU: xeon 1x 3.0 MHz
Memory: 8 GB(8x1GB)
Hard Disk: 4x73gb 10k
RIAD: Raid 7K adapter
power supply x 2

เสนอราคามาได้เลยครับ 086-5118898

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.