ขายเครื่อง IBM Power6 Server -- P595 ใช้งานระดับ Enterprise ขายยกเครื่อง หรือ แยก Part ได้

สนใจติดต่อ 089-6952456

IBM Power System 595 1 Server

AIX Partition Specify 16
GX Dual-port 12x HCA 8
2.5 METER 12X DDR CABLE 12
8.0 METER 12X DDR CABLE 4
146.8GB 10K RPM SAS SFF DISK DRIVE 2
Primary OS - AIX 1
SAS Cable (AT) 0.6 Meter 1
Universal Lift Tool and Service Ladder 1
Universal Lift Tool Adapter 1
0/8-core, 64GB Enabled POWER6 5.0GHz CoD 0-core Active Processor Book 5
Processor Activation #4695 29
Software Preinstall 1
80/160GB DAT160 SAS Tape Drive 1
Activation of 1GB DDR2 POWER6 Memory 100
Activation of 256 GB DDR2 POWER6 Memory 1
0/16GB DDR2 Memory (4X4GB) DIMMS- 533 MHz- POWER6 CoD Memory 24
DVD/Tape SAS External Storage Unit 1
8 GIGABIT PCI EXPRESS DUAL PORT FIBRE CHANNEL ADAPTER 32
IDE Slimline DVD-ROM Drive 1
2 PORT 10 100 1000 BASE TX ETHERNET PCI EXPRESS ADAPTER 32
12X I/O Drawer PCIe, SFF disk 1
12X I/O Drawer PCIe, no disk 3
PCIE DUAL X4 SAS ADAPTER 2
Bulk Power Regulator 10
Bulk Power Distribution Assembly 4
ACOUSTIC DOORS (F&R), H CEC RACK 1
Acoustic Doors (F&R), H I/O Expansion Rack 1
UPIC Cable Group, BPD1 to I/O Drawer at A01 1
UPIC Cable Group, BPD1 to I/O Drawer at A05 1
UPIC Cable Group, BPD1 to I/O Drawer at A09 1
3rd & 4th AMDs + UPIC Y-Cable Group (BPC TO Fans) 1
Powered Expansion Rack, 24inch 1
UPIC Y-Cable Group, BPD1 to 1st Processor Node (P9) 1
UPIC Y-Cable Group, BPD1 to 2nd Processor Node (P5) 1
UPIC Y-Cable Group, BPD1 to 3rd Processor Node (P6) 1
UPIC Y-Cable Group, BPD1 to 4th Processor Node (P2) 1
UPIC Y-Cable Group, BPD2 to 5th Processor Node (P7) 1
UPIC Y-Cable Group, BPC to I/O Drawer at A29 1
Ethernet Cable, 15M, Hardware Management Console to System 4
PowerVM -Standard Edition 29
Line Cord, 4AWG, 14ft, 100A Plug 4
New AIX License Core Counter 29
Language Group Specify - Thai 1
IBM Power Software HIPO 1
9119-FHA Routing Code 1
Base OS 1
OS Specify code for 6.1 1
IBM PowerHA Standard Edition V6.1 1
Preload 1
English Preinstall PII Language 1
IBM System Software
IBM XL C/C++ FOR AIX SW S&S 1
Authorized User 1
IBM PowerHA Standard Edition 1
Per Proc SW Maint Reg LARGE 15
System Software 1
AIX V6.1 Standard Edition 1
AIX V6 Expansion Pack 1
AIX V6 Update CD 1
DVD Process Charge 1
IBM PowerHA Standard Edition V6.1 1
DVD/CD-ROM 1
System Software 1
DVD Process No Charge 1
VIOS Expansion Pack 1
Virtual I/O Server 1
DVD/CD-ROM 1
SPO for Linux on POWER 1
DVD Process No Charge 1
System p AVE x86 Media 1
DVD/CD-ROM 1
IBM XL C/C++ FOR AIX, V10.1 1
Authorized User with S&S 1
CD-ROM 1
SHIP MEDIA ONLY 1
Multilingual CD-ROM 1
IBM PowerVM Lx86 for x86 Linux 1
Per server 1
AIX 6 for POWER V6.1 1
Per Processor H5 AIX 6 for POWER V6.1 29
IBM PowerHA Standard Edition V6.1 1
Per Proc with SW Maint LARGE 15
PowerVM Standard Edition 1
Per Processor large system 29
PowerVM Standard Edition SW Maintenance 1
Per Processor large system 29
Software Maintenance for AIX 1
SWMA for AIX per Processor 29

DAT160 tape drive ราคาเท่าไหร่ครับ

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.