.htaccess ทำให้ server ทำงานหนักหรือครับ อยากทราบ

.htaccess

ไม่เข้าใจหลักการทำงาน ส่วนserver งง

อธิบายทีครับ

ก็ เปลือง i/o ขึ้นใช้ได้เลยแหละครับ