ตามหา HP ML310e G8 จำนวน 1 เครื่อง


#1

ท่านใดมี HP ML310e G8 สเปคอะไรก็ได้ขอให้สภาพเครื่องสมบูรณ์ ทำงานได้
แจ้งสเปค และราคามาได้ครับ


#2

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.