ขาย hp dl380 4500 ครับ หรือ แยกอะไหล่ขายก็ได้ครับ

ขาย hp dl380 4500 ครับ
หรือ แยกอะไหล่ขายก็ได้ครับสนใจตัวบนserver