ขาย HP DL120 G7 *** ปรับราคา

ขาย Server HP DL 120 G7
Intel Xeon E3 1220
Ram 8G
No HDD, ฟรี Tray 2 ชิ้น
ไม่มีราง
ราคา 6,000 บาท สภาพดีใช้งานได้ปกติ เครื่องอยู่ใน IDC ตลอด

086-342-4241

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.