Hostrang.com::โปรโมชั่นพิเศษ Domain แพ๊คคู่ 2 Domain ราคาชุดละ เพียง 500 บาท/ชุด

Hostrang.com::โปรโมชั่นพิเศษ Domain แพ๊คคู่ 2 Domain ราคาชุดละ เพียง 500 บาท/ชุด

เนื่องใน วันที่ 9 ธันวาีคม ปี 2552 และ อยู่ใน รัชกาลที่ 9 โฮสแรงดอทคอมได้ จัดทำโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับผู้ที่ใช้บริการโฮสติ้งกับโฮสแรง ดอทคอม

โดย จดโดเมน 2 โดเมน และต้องเป็น .com .net .org (ต้องจด สองโดเมนเท่านั้น )

โปรโมชั่น นี้แพ๊คคู่ครับชุดละ 2 โดเมน แค่ 500 บาท *หมายเหตุ โดเมนที่จด ต้องใช้เว็บโฮสติ้งกับโฮสแรงเท่านั้น

และโปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นปี 2552 เท่านั้นครับ

สนใจใช้บริการ กรุณา ติดต่อทางโทรศัพท์หรือทาง อีเมลล์ เท่านั้น
Tel. 080-1276007,089-1914957
E-mail: support@hostrang.com msn : server_kid@hostrang.com

โอ้

โปรแรงๆ เครื่องแรงๆ

ให้เขาเลย โฮสแรง

(ซื้อโดเมนจากที่นี่ดีก่า หึหึ)