HostingTH.com ราคาเริ่มต้นที่ 99 บาท

HostingTH.com
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้อง

ราคาเริ่มต้นที่ 99 บาท/เดือน
เซิฟเวอร์แบรนด์เนมทุกเครื่อง ตั้งอยู่ที่ INET Datacenter รับรองความเร็วและความเสถียร

พร้อม cPanel เวอร์ชั่นล่าสุด ฟังก์ชั่นมาตรฐานครบถ้วน
มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย แนะนำทีละขั้นตอน หรือโทรสอบถามปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-555-4863
http://www.hostingth.com
E-mail: info@hostingth.com

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้เปิดเว็บไซต์เพื่อให้บริการ BitTorrent หรือให้บริการดาวน์โหลดเป็นหลักในทุกรูปแบบ