Hostingต่างประเทศ

อยากทราบว่าถ้าใช้Hostingต่างประเทศทำเกี่ยวกับเว็บขายสินค้าจะช้ากว่าใช้Hostingในไทยอย่างเห็นได้ชัดมั้ยครับ Hostingสิงค์โปร

ขึ้นอยู่กับประเทศที่ใช้ด้วยครับถ้าเป็นสิงค์โปรก็แทบไม่มีความต่างครับต่างกันแค่ราวๆ 1-2วิเองครับ

1 Like

ถ้าสิงคโปร์ความเร็วแทบไม่ต่างจากการวางเซิร์ฟเวอร์ในไทยครับ