ขอโทษนะคับใครมีสัญญาการเช่า hosting บ้างคับ พอดีมีลูกค้าเป็นหน่วยงานเค้าต้องการ

ขอโทษนะคับใครมีสัญญาการเช่า hosting บ้างคับ พอดีมีลูกค้าเป็นหน่วยงานเค้าต้องการ

เขียนเองเลยครับ

:smash:

เอาแบบของราชการไหมล่ะครับ ละเอียดยิบเลย
ถ้าสนใจก็เอาไปประยุกษ์ข้อความเอาน่ะครับ ที่ลิงค์

http://www2.ieat.go.th/WebContent/News.nsf/Embbed%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1/A34387003744E15147256D3B00172F58?Opendocument