เปิดแล้ว Hosting พร้อมใช้ wordpressmu Free multi 16 DB

DNS หลักของ Server

magic1.yourthaihost.com
magic2.yourthaihost.com

พื้นที่ 10 GB

เฮ็งๆ เท็นจัง