หา Hosting Windows ที่ใช้ Plesk ครับ

หา Hosting Windows ครับ

  • ใช้ Control Panel เป็น Plesk
  • ไม่ตั้งให้ suspend อัตโนมัติเมื่อมีการใช้โควต้าเกิน
    (เพราะเจอแล้วเป็นปัญหามาก มันเกินมาตอน ตี 3 วันเสาร์ กว่าจะติดต่อให้เปิดได้ใช้เวลานานพอควร ถ้าใกล้เต็มอยากให้มีการส่งเมลเตือนหรือเมลเมื่อใช้เกิน)
  • ใช้ Windows Server 2012 ขึ้นไป
  • MSSQL Server 2014 ขึ้นไป (หากเปิดให้ใช้ SQL Server Management Studio ได้จะดีมาก)

ถ้ามีก็ post link ในนี้หรือ inbox มาก็ได้ครับ

แนะนำเป็นการเช่าเครื่องดีกว่าครับ ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแบนวิธ เพราะโฮสโดยทั่วไป มันเป็นระบบตัดอัตโนมัติ ต้องรักษา ไม่งั้นโดนส่วนรวม

อันนี้หมายถึงทั้ง diskspace และ b/w แหละครับ

ไม่ได้ขอแบบไม่จำกัด แต่ขอว่าอย่าตัดอัตโนมัติให้แจ้งเตือนก่อนครับ

ซึ่งปกติตอนที่ผมทำ hosting เอง ผมก็ตั้ง policy แบบนี้เพราะยืดหยุ่นกว่า
ลูกค้าใช้เกินแบบถี่ ๆ มีน้อยมาก ไม่กระทบ resource โดยรวมเท่าไหร่

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.