เกิดปัญหา ย้าย hosting มาเป็น vps set เอง

[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Arial][SIZE=2]Microsoft OLE DB Provider for SQL Server[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial][SIZE=2]error ‘80004005’[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Arial][SIZE=2][DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Times New Roman][FONT=Arial][SIZE=2]/forum/common.asp[/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=2], line 213

มีใครจะรับจ้างแก้ปัญหาบ้างครับผม pm มาได้ครับผม ที่เดิมจะหมดสัญญาพรุ่งนี้แล้วครับผม
จะต้องเคลียร์ให้เสร็จวันนี้

[/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR]

username password sql ผิดหรือเปล่าครับ

ใส่ server หรือ user หรือ password ผิดครับ

ลง sql server หรือยังครับ